REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE
w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym
EMAUS w Turnie k/Białobrzegów

 

                Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży na rekolekcje kapłańskie do Ośrodka  Emaus.

Rekolekcje odbędą się w dniach od 3 do 5 listopada br. Początek rekolekcji we wtorek o godzinie 10.00
a zakończenie w czwartek obiadem.

Rekolekcje poprowadzi o. Wit Chlondowski OFM , doktor teologii dogmatycznej KUL,  gwardian, definitor,
prowincjalny sekretarz ewangelizacji     i misji oraz animator ewangelizacji, wykładowca WSD,
duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”, ojciec duchowny duchowieństwa rejonu cieszyńskiego diecezji bielsko-żywieckiej.

Zgłoszenia na rekolekcje proszę kierować pod nr  tel. 48 613 24 44,  695 773 916 w godzinach od 9.00 do 16.00 lub
na e-mail: biuro@emausturno.pl

Prosimy Księży o zabranie ze sobą na rekolekcje alby i stuły.

                                                                                                                                                     

Bp Piotr Turzyński

 

.