Drodzy Goście! 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo wdrożyliśmy procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. 

Zapewniamy, że codziennie monitorujemy obecną sytuację i dokładamy wszelkich starań, aby prowadzenie naszej działalności odbywało się w oparciu o wymogi
oraz wytyczne opracowane przez GIS.

Poniższy regulamin prezentuje zbiór konkretnych działań, mających służyć zachowaniu bezpieczeństwa zarówno Państwa jak i pracowników ośrodka.

 

 1. Części ogólnodostępne, jadalnia i sale konferencyjne

 

•  Dostępność środków do dezynfekcji rąk dla gości oraz pracowników. Dozowniki znajdują się przy wejściu/wyjściu, do recepcji, przy windzie, toaletach
oraz przy wejściach do jadalni.

•  Systematyczna dezynfekcja powierzchni często używanych przez gości: klamki drzwi wejściowych i innych drzwi na terenie ośrodka, powierzchnia lady
recepcyjnej, przyciski windy ( w środku i na zewnątrz), klamki drzwi do toalet ogólnodostępnych, wyposażenie toalet, włączniki światła, itp.

•  Regularne sprawdzanie korytarzy i pięter dezynfekując posadzki, kosze na śmieci, przyciski w windzie, uchwyty i inne powierzchnie, w tym wyposażenie
pięter.

•  Wietrzenie pomieszczeń ogólnodostępnych kilka razy dziennie.

•  Wietrzenie, regularna dezynfekcja pomieszczeń oraz sal konferencyjnych, a także wszystkich sprzętów w salach konferencyjnych.

•  Stosowanie niezbędnych zasad zachowania bezpiecznych odległości w salach konferencyjnych.

•  Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu każdego Gościa do ośrodku; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów
chorobowych możliwość odmowy przyjęcia Gościa do ośrodka, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik ośrodka

•  Czyszczenie użytych przez gości kluczy przed udostępnieniem go kolejnemu gościowi.

•  Obsługa gości w maseczce oraz rękawiczkach ochronnych.

•  Mycie i dezynfekcja rąk po obsłudze każdego gościa.

•  Regularna dezynfekcja wyposażenia recepcji oraz lobby udostępnianego gościom (lada recepcyjna, długopisy itp.)

•  Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji.

•  Bezwzględny zakaz przebywania wewnątrz ośrodka osób niezameldowanych.

•  Zachęcanie gości do komunikacji związanej z pobytem poprzez sms lub telefon, w celu wyeliminowania konieczności bezpośredniego kontaktu z
pracownikami

•  Informowanie Gości o wprowadzonych zmianach i procedurach obowiązujących w ośrodku

•  Jeśli podczas pobytu Goście zdiagnozują u siebie jakiekolwiek objawy choroby powinni niezwłocznie

•  Skontaktować się z właściwymi, lokalnymi służbami medycznymi w celu podjęcia stosownych działań – numer dostępny w recepcji

•  Poinformować recepcję lub dyrekcję

•  Pozostać w izolacji ograniczając kontakt z personelem lub innymi gośćmi i na taki przypadek ośrodek przygotował specjalny pokój w domku stosownie
oddalonym od budynku głównego ośrodka. (jeśli nie jest możliwe bezpieczne opuszczenie ośrodka).

 

2. Pokoje

•  Sprzątnie pokoi odbywa się przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa z zastosowaniem masek ochronnych oraz rękawic jednorazowych.

•  Sprzątanie i dezynfekcja pokoi pobytowych odbywa się na życzenie pod nieobecność Gości w pokoju.

•  Wszystkie nieistotne elementy wyposażenia jak: kwiaty, notatniki, długopisy, ulotki i materiały promocyjne zostają usunięte z pokoi do odwołania.

•  Wszelkie dekoracyjne elementy na łóżku jak dodatkowe poduszki, narzutki zostają usunięte do odwołania.

•  Codzienne czyszczenie i dezynfekcja wszystkich obszarów i wyposażenia najczęściej dotykanego przez gości ( klamki, zamki, uchwyty, włączniki światła,
pilot tv, lampka, kosz na śmieci, uchwyty i przyciski w toalecie, siedzisko toalety, szczotka toaletowa, zasłony, posadzki itp.)

•  Pokoje są dokładnie wietrzone i dezynfekowane po każdym użyciu.

•  Po wyjeździe gościa pokoje są pozostawione na 72 h przed rozpoczęciem sprzątania

•  Wszelkie pozostawione przez gości i znalezione przedmioty są wkładane do plastikowej torby, i odpowiednio oznakowane w celu bezpiecznego
przechowania oraz dalszego postępowanie zgodnie z polityką przechowywania rzeczy znalezionych.

 

3. Jadalnia

•  Zgodnie z rozporządzeniem Rządu jadalnia ośrodka jest otwarta z zachowaniem podwyższonych wymogów sanitarnych.

•  Przygotowanie posiłków odbywa się z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.

•  Goście mają obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do jadalni i po wyjściu.

•  Płyny do dezynfekcji dostępne są przy wejściu do jadalni.

•  Odstęp między stolikami wynosi 2m.

•  Goście na jadalni są usadzani przez kelnerów w odpowiednich miejscach sali w celu zachowania przepisów dotyczących dystansu społecznego.

•  Stoliki są dezynfekowane po każdym posiłku.

•  Pracownicy kuchni pracują w maskach/przyłbicach i rękawiczkach ochronnych.

•  Pracownicy przestrzegają zasady zachowania dystansu społecznego.

•  Na terenie jadalni obowiązują maseczki ochronne. Gość może zdjąć maseczkę, jeśli siedzi już przy stoliku. 

•  Goście mogą zamawiać posiłki o dowolnych godzinach w kilku miejscach stosownie oddalonych i wydzielonych od innych Gości

•  Stoliki są dezynfekowane po każdym użyciu.

 

4. Bezpieczeństwo pracowników

•  Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez
wszystkich pracowników znajdujących się w w/w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.

•  Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników ośrodka.

•  Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS

•  Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów
chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.

•  Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny dozownik na zapleczu ośrodka, szatniach.

•  Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych pracowników – kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

•  Zachowanie bezpiecznej odległości.
                                                                                                                                                                       Z nami możecie czuć się bezpiecznie!
Serdecznie Was zapraszam do EMAUS!
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                ks. Radosław Walerowicz