REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 20-22.04.2021

UWAGA! W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI OBOSTRZENIAMI COVID-19
REKOLEKCJE ODWOŁANE!
Poinformujemy o nowym terminie!

 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE
w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym EMAUS w Turnie k/Białobrzegów

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży na rekolekcje kapłańskie do Ośrodka  EMAUS. Rekolekcje odbędą się w dniach od 20 do 22 kwietnia br. Początek we wtorek o godzinie 10.00 a zakończenie w czwartek obiadem. Podczas rekolekcji zostaną zachowane obowiązujące zasady sanitarne. Zapewniamy pokoje jednoosobowe.

Rekolekcje poprowadzi o. Wit Chlondowski OFM , doktor teologii dogmatycznej KUL,  gwardian, definitor, prowincjalny sekretarz ewangelizacji     i misji oraz animator ewangelizacji, wykładowca WSD, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji „Zacheusz”, ojciec duchowny duchowieństwa rejonu cieszyńskiego diecezji bielsko-żywieckiej.

Zgłoszenia na rekolekcje proszę kierować pod nr  695 773 916
w godzinach od 9.00 do 16.00.

Prosimy Księży o zabranie ze sobą na rekolekcje alby i stuły.