REKOLEKCJE

KAPŁAŃSKIE

 

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży na rekolekcje kapłańskie do Ośrodka Emaus. Rekolekcje odbędą się w dniach od 6 do 9 listopada br. Początek rekolekcji w niedzielę o godzinie 20.00. Serdecznie zapraszamy na kolację o 19.00. Zakończenie w środę obiadem.

 

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Jarosław Tomaszewski kapłan diecezji płockiej, który przez długie lata był misjonarzem w Urugwaju i był tam odpowiedzialny też za formację alumnów. Obecnie między innymi pełni funkcję Sekretarza Krajowego w Papieskich Dziełach Misyjnych.

 

Zgłoszenia telefonicznie – tel. +48 503 163 943 lub tel. +48 48 613 24 44 lub e-mail: biuro@emausturno.pl

 

Hasłem rekolekcji są słowa:

 

 POWOŁANI DO KAPŁAŃSTWA Z WIARY

 KSIĘŻA KATOLICCY W DRAMATYCZNYM MOMENCIE ZMIANY EPOKI

 

 Ćwiczenia duchowne z inspiracji „Dziennika Więziennego” kardynała George’a Pella

 

NIEDZIELA, 6 listopada

19.00 – spotkanie, zakwaterowanie, kolacja

20.00 – Veni Creator, wprowadzenie do ćwiczeń duchownych

          I medytacja: Wyłącznie z powodu Boga…

         tekst biblijny: Hi 5, 1-27.

21.00 – Apel Jasnogórski, dziesiątka różańca, spoczynek

 

 PONIEDZIAŁEK, 7 listopada

7.30 – Jutrznia, śniadanie

9.00 – II medytacja: Wielkoduszni w obliczu niesprawiedliwego cierpienia

tekst biblijny: Hi 19, 1-29.

     silentium sacrum do obiadu, możliwość rozmowy duchowej, spowiedzi

11.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu

12.00 – EUCHARYSTIA

13.00 – Obiad

16.00 – III medytacja: Świadomie maluczcy, a nie skazani na wymarcie…

     tekst biblijny: Mk 4, 35-41.

     adoracja Sanctissimum, możliwość rozmowy duchowej, spowiedzi

18.00 – Nieszpory, kolacja

20.00 – kolokwium braterskie, Apel Jasnogórski, dziesiątka różańca, spoczynek

 

 WTOREK, 8 listopada

7.30 – Jutrznia, śniadanie

9.00 – IV medytacja: Głęboko radykalni, nigdy przeciętni

     tekst biblijny: Mk 9, 42-50.

     silentium sacrum do obiadu, możliwość rozmowy duchowej, spowiedzi

11.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu

12.00 – EUCHARYSTIA

13.00 – Obiad

16.00 – V medytacja: Odnowieni w zaufaniu do Matki Kościoła…

     tekst biblijny: 1 J 2, 18-29.

adoracja Sanctissimum, możliwość rozmowy duchowej, spowiedzi

18.00 – Nieszpory, kolacja

20.00 – kolokwium braterskie, Apel Jasnogórski, dziesiątka różańca, spoczynek

 

ŚRODA, 9 listopada

7.30 – Jutrznia, śniadanie

9.00 – VI medytacja: Przejrzyści w moralności

     tekst biblijny: 1 J 4, 1-21. 

     silentium sacrum do obiadu, możliwość rozmowy duchowej, spowiedzi

11.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu

12.00 – EUCHARYSTIA, Te Deum

13.00 – Obiad, pożegnanie

 

  • – momentem strategicznym naszych ćwiczeń duchownych jest nie tyle treść konferencji, co raczej przedłużona, osobista modlitwa myślna. Zachęcam księży do hojności w adoracji Sanctissimum, w zachowaniu dopołudniowej ciszy modlitewnej i rozmyślania nad proponowanymi we wprowadzeniach punktami medytacji;
  • – treść medytacji oparta jest na intuicjach kardynała George’a Pella, spisanych w jego „Dzienniku Więziennym” oraz na odnośnych fragmentach Pisma Świętego, które kardynał medytował podczas pobytu w więzieniu. Zapraszam księży, by używać w tych dniach głównie Pisma Świętego, dziennika George’a Pella i osobistego notatnika.